Dzień Projektu 2016/2017
Dodane przez Lilka dnia 22-06-2017 08:21:02


W bieżącym roku szkolnym zrealizowano w naszej szkole 3 projekty edukacyjne:


"Świat we mnie, ja w świecie, świat wokół nas" - koordynowała mgr Beata Domańska
"Schülerstift" - koordynowała mgr Małgorzata Czech
"Niezwykłe liczby" - koordynowała mgr Anna Szopa


Wspólne cele projektów:
• samodzielne poszukiwania informacji,
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, a także planowanie działania; ucząc się odpowiedzialności, samoorganizacji, wzajemnej pomocy i zaufania,
• pogłębienie kompetencji językowych oraz wiedzy ogólnej z takich dziedzin jak geografia, historia, literatura, wiedza o społeczeństwie, nauki ścisłe,
• uwrażliwienie młodzieży na kulturę własnego kraju oraz poznanie kultury europejskiej,
• poznanie najnowszych narzędzi TIK i wykorzystanie ich do pracy projektowej,
• nauka kreatywności oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności i utożsamiania się z projektem.

Uczestnikami projektów byli uczniowie klas 2 oraz 3 osoby z klasy trzeciej. Wkład pracy i zaangażowanie poszczególnych uczestników mają odzwierciedlenie w ocenie z zachowania.
Analizując sprawozdania z realizacji poszczególnych projektów, a także rozmawiając z uczniami na temat projektów edukacyjnych można stwierdzić, że uczestnicy mieli możliwość zaangażowania się w działania, które odnoszą się do zainteresowań i potrzeb. Zadania wykonywali sumiennie, uzyskując wiedzę i umiejętności wybiegające dalece poza podstawę programową.

Tematy kolejnych projektów edukacyjnych zostaną podane na początku kolejnego roku szkolnego.

Opracowała: mgr Małgorzata Czech

Rozszerzona zawartość newsa