Szekspir w "11"
Dodane przez Lilka dnia 06-06-2017 14:41:02
Na przełomie XVI i XVII wieku William Szekspir zadawał epokowe pytanie: „Być albo nie być... ”. W XXI wieku odpowiadamy zdecydowanie - być i to na drugim miejscu. Nasz uczeń Sebastian Kasprzak (nauczyciel przygotowujący P. Bogumiła Kułakowska) zajął 2. miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w ramach VII edycji projektu ENGLISH THROUGH ART.
Jak podkreślali organizatorzy - projekt miał na celu propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej kultury i sztuki krajów anglojęzycznych, popularyzację poezji i dramatu brytyjskich twórców, a także wyłanianie talentów wokalnych wśród uczniów. Młodzi ludzie recytowali fragmenty poezji angielskiej.
Naszemu Szekspirowi gratulujemy.