Jak napisać limeryk?
Dodane przez Lilka dnia 14-03-2012 20:01:12
Limeryk jest rymowaną anegdotą zbudowaną z pięciu wersów. Pierwszy wers przedstawia głównego bohatera i miejsce akcji. Wers ten najczęściej kończy się nazwą miejscowości.

Pewien przedszkolak z San Diego

W następnej linijce powinna się zawiązać akcja i pojawić zapowiedź dramatu, konfliktu, kryzysu. Może się też objawić druga postać. Rymuje się z pierwszym wersem (aa).

Nałykał się klocków LEGO

Trzeci i czwarty wers w klasycznym limeryku są zawsze krótsze; chodzi o to, by wzmocnić efekt niespodzianki. W tym miejscu rozgrywa się zasadniczy konflikt, tu mamy do czynienia z kulminacją wątku dramaturgicznego. Pojawia się nowy rym (bb), który silnie wiąże ze sobą oba te wersy.

Chociaż LEGOland
W brzuchu go bolał


Ostatnia linijka przynosi rozwiązanie, najlepiej nieoczekiwane, absurdalne, nonsensowne, no i ma się rozumieć zabawne. Rymuje się z pierwszym i drugim wersem.
Zatem układ rymów w limeryku wygląda następująco: aabba.

Zaimponował kolegom.

Zatem cały limeryk wygląda tak:

Przedszkolak z San Diego
Pewien przedszkolak z San Diego
Nałykał się klocków LEGO.
Chociaż LEGOland
W brzuchu go bolał,
Zaimponował kolegom.

Przykłady limeryków:
***

Pewien rybak na Gwadelupie
utrzymywał, że to bardzo głupie
znać do wyspy tylko jeden rym
i w szalupie popisywać się nim
przy biskupie lub w grupie przy zupie.
- Wisława Szymborska

***
Pewien młody wikary w Lozannie
lubił chodzić w rozpiętej sutannie.
Lecz na widok kardynała
gasła w nim fantazja cała
i zapinał się starannie.
- W. Szymborska

Chorego spytał ktoś: Azaliż
pańska choroba to paraliż?
Na taki przytyk
rzekł paralityk:
– Pański interes??? W nos pan psa liż!!!
- Julian Tuwim

***
Był Chińczyk w pustyni Gobi,
który straszne kawały robił.
W końcu znienawidzony
przeniósł się w inne strony,
ale nic sobie z tego nie robił
- K. I. Gałczyński

Arytmetyk
Pewien znany arytmetyk
Miał arytmię, więc brał leki.
Serce arytmetyka
Zaczęło po lekach pikać
W rytmie wiersza z klasycznych poetyk.