Tytuł Najlepszego Sportowca Gimnazjum nr 11
Dodane przez Lilka dnia 09-10-2010 22:08:28
Tytuł Najlepszego Sportowca Gimnazjum nr 11 w Częstochowie uzyskuje uczeń, który:


1) opanował całkowicie materiał programowy z wychowania fizycznego i uzyskał na świadectwie ocenę celującą

2) uzyskał najwyższą ilość punktów obliczonych jako sumę następujących:

* udział w międzyszkolnych zawodach sportowych na szczeblu miejskim i powiatowym
- I miejsce - 5 pkt
- II miejsce - 4 pkt
- III miejsce - 3 pkt
- IV miejsce - 2 pkt
- udział w zawodach - 1 pkt

* aktywnie uczestniczy w "życiu sportowym" szkoły - 3 pkt
- bierze udział w międzyklasowych turniejach szkolnych (1 pkt)
- angażuje się w prace społeczne na obiektach sportowych (1 pkt)
- społecznie angażuje się w przygotowanie imprez oraz zawodach sportowych (1 pkt)

* systematycznie rozwija i doskonali swoją sprawność fizyczną - 3 pkt
- aktywnie uczestniczy w zajęciach Szkolnego Koła Sportowego
- trenuje wybraną przez siebie dyscyplinę sportową w różnych klubach sportowych
- zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich i wojewódzkich